Logo

DOTACJE UE 2021-2027 NA INWESTYCJE W ODNAWIALNE ŹRÓDŁA ENERGII. PRZYGOTOWANIE PROCESU INWESTYCYJNEGO

Date

Wednesday, March 10, 2021

Time

11:00 AM Europe/Warsaw

Convert to my timezone
This field is required.
This field is required.
This field is required.
This field is required.
Required fields
If you have already registered and can't locate your registration confirmation email,click here!
The email address is incorrect. Please double-check your email address.

A confirmation email with logging details has been sent to the provided email.

System configuration test. Click here!

Agenda

W JAKI SPOSÓB SKUTECZNIE – ETAP PO ETAPIE PRZYGOTOWAC INWESTYCJE W BRANŻY ODNAWIALNYCH ŹRÓDEŁ ENERGII ABY ZREALIZAOWAĆ INWESTYCJE Z DOFINANSOANIEM FUNDUSZY UE.


PRAKTYCZNE KOMPEDIUM WSKAZAUJĄCE od strony technicznej, prawnej i organizacyjnej PROCES PRZYGOTOWANIA DO  BUDOWY farmy fotowoltaicznej, BIOGAZOWNI LUB FARMY WIATROWEJ?

INŻYNIEROWIE Z EUROPROJEKTY CONSULTING WSKAZUJĄ ISTOTNE ELEMENTY PROCESU I NWESTYCYJNEGO od wyboru NIERUCHOMOŚCI, przez WYKONANIE projektu UZYSKANIE WSZYTSKICH POZWOLEŃ ADMINISTRACYJNYCH, REALIZACJE PRZYŁACZA ENERGETYCZNEGO ORAZ UZYSKANIE BEZZWROTNEGO dofinansowania, UDZIAŁ W aukcjach OZE i uzyskanie koncesji URE.


Termin: 25 luty 2021 r.


Fundusze UE w perspektywie 2021 – 2027 wraz z Funduszem Odbudowy stanowić będą bardzo silne wsparcie bezzwrotnego finansowania inwestycji m.in. w sektorze odnawialnych źródeł energii, elektromobilności, dekarbonizacji, przesyłu energii, itp.

Aby w pełni efektywnie wykorzystać dotacje dla tych inwestycji zapraszamy Inwestorów sektora OZE na bezpłatny webinar poświęcony kompleksowemu przygotowaniu inwestycji do realizacji przy uzyskaniu wszystkich zgód administracyjnych oraz dotacji do 70 % dofinansowania.


Szczegółowemu omówieniu podlegać będzie standardowy katalog decyzji dla realizacji instalacji OZE, które obejmuje:

a) decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach;

b) decyzję o warunkach zabudowy lub konieczność wprowadzenia zmian w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego;

c) pozwolenia na budowę lub zgłoszenie;

d) pozwolenia na użytkowanie;

e) udział w aukcjach OZE.


Webinar poprowadzą cenieni i doświadczeni eksperci.


Presenter

Piotr Ostrowski

Niezależny ekspert funduszy inwestycyjnych Unii Europejskiej. Doradca unijny. Wieloletni praktyk w finansowaniu inwestycji ze środków Unii Europejskiej zorientowany w procedurach udzielania dofinansowania unijnego, perspektywicznych strategii rozwoju przedsiębiorstw, aspektów wymagań ochrony środowiska, a ponadto modelowania i wdrożenia nowych produktów na rynek. Autor oraz współautor ponad 960 skutecznych dokumentacji aplikujących o dofinansowanie z funduszy przedakcesyjnych oraz strukturalnych w ramach Regionalnych Programów Operacyjnych, a także Programów Operacyjnych: Infrastruktura i Środowisko Innowacyjna Gospodarka oraz Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich. Komentator i ekspert ogólnopolskiego pisma branżowego „Fundusze Europejskie”, „Magazyn Fotowoltaika”, „Zachodniopomorski Przedsiębiorca” oraz magazynu „Forbes Polska” i „Puls Biznesu”.